कोणत्याही एका विषयावर भरघोस लिहावं एवढा माझा अभ्यास नाही आणि अनुभवही. तरीही आत्मसंतुष्टीसाठी हा लेखनप्रपंच. नकळत त्यातून कोणाला रसग्रहण करता आले तर तेही नसे थोडके!

Advertisements