५. पी.नाम्पेरूमाल्सामी
 
P. Namperumalsamy
Restoring sight for India’s blind
by Brian Mullaney
 
In less time than it takes to read this magazine, a simple surgery can give a blind person her eyesight back.
 
A miracle? Absolutely. But Dr. Perumalsamy Namperumalsamy, 70, and his army of cataract fixers at India’s Arvind Eye Care Hospitals make it look easy.The surgery has been around for decades, but the chairman of Arvind- which was founded in 1976 with the goal of bringing assembly-line efficiency to health care- figured out how to replace cataracts safely and quickly: 3.6 million surgeries to date, a new one every 15 minutes.
 
Equally brilliant is the bussiness model: the 30% of patients who can afford to pay subsidize free or low-cost care for the 70% who are poor. “All people have a right to sight”, Namperumalsamy says. As I write these words after a long day spent in the slums in India, I cannot tell you how much admiration I have for him and his team.
 
Mullaney is a co-founder of the Smile Train, which provides more than 125,000 free cleft surgeries per year for kids in developing countries.
 

पी.नाम्पेरूमाल्सामी 
अंध भारतीयांना दृष्टीची संजीवनी देणारे 
-ब्रायन मलानी
 
जेवढा वेळ तुम्हाला हे मासिक वाचण्यास लागेल, तेवढ्या वेळात एका साध्या शस्त्रक्रियेने अंध व्यक्तीस दृष्टी मिळू शकते.
 
आश्चर्य वाटतंय का? नक्कीच. पण सत्तर वर्षीय डॉ. पेरुमाल्सामी नाम्पेरुमाल्सामी आणि “अरविंद आय केअर” येथील त्यांची मोतीबिंदू ठीक करणाऱ्यांची फौज ह्यांनी मात्र हे शक्य व सोपे केले आहे. १९७६ मध्ये स्थापन झालेल्या “अरविंद आय केअर” चे, मोतीबिंदू शस्त्रकियेची कार्यक्षमता वाढवणे हेच ध्येय आहे. मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया बरीच वर्षे वापरात आहे. पण अरविंदच्या अध्यक्षांनी मात्र, मोतीबिंदू सुरक्षित आणि जलदपणे करण्याचे तंत्र अवगत केले आहे. आजपर्यंत त्यांनी ३६ लाख शस्त्रक्रिया केल्या असून, दर १५ मिनिटाला एक नवी शस्त्रक्रिया होत आहे.
 
ह्या व्यवसायाचा प्रबंधही तितकाच हुशार: शस्त्रक्रिया परवडू शकणारे ३०% रुग्ण, उरलेल्या  ७०% गरीब रुग्णांच्या मोफत किंवा किफायतशीर शस्त्रक्रियांचे शुल्क भरतात. डॉ. नाम्पेरुमाल्सामी म्हणतात. “दृष्टीवर सगळ्यांचा हक्क आहे.” भारतातल्या झोपडपट्टीत आजचा आख्खा दिवस घालवल्यावर, जेंव्हा मी हा लेख लिहितोय, मला डॉ. नाम्पेरुमाल्सामी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमबद्दल असलेला आदर शब्दात व्यक्त करता येणार नाही.
 
मलानी हे Smile Train ह्या संस्थेचे सह-संस्थापक आहेत. Smile Train ही संस्था, अविकसित देशांत, दरवर्षी १२५,००० पेक्षा जास्त मुलांच्या ओठांवर (जीवणी) शस्त्रक्रिया करते.
 
***

 

Advertisements