गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा! नवे वर्ष सुख-समृद्धी, आनंद, आरोग्य घेऊन येवो.
गुढी पाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्याशिवाय राहवलं नाही.
 
गुढी -संपदा म्हाळगी-आडकर ३/१६/१०
 
आयुष्याची करून वाटी
गहू जिद्दीचे वजन पेलती
ताकद नवी लाभू दे, गुढी ही गगनाला जाऊ दे
 
आशा आकांक्षेची करून काठी
गडू आनंदाचा घालून माथी
ओसंडून वाहू दे, गुढी ही गगनाला जाऊ दे
 
अनुभवांचे वस्त्र भोवती
सुख-समाधानाची झालर मोठी
चमकत राहू दे, गुढी ही गगनाला जाऊ दे
 
गोड स्वप्नांच्या करून गाठी
अन कडूनिंबाची दु:खे थोटी
जीवनी नवरस भरू दे, गुढी ही गगनाला जाऊ दे
 
हार फुलांचा गंध सुखाचा
ज्योत जीवाची वास प्रभूचा
उजळूनी जाऊ दे, गुढी ही गगनाला जाऊ दे
 
Advertisements