“मनु, भेटली का शुभदा?” -आई.
“हो! खूप मजा आली” -मनु.
“कशी आहे ती? पुढच्या वेळेला तिला घरी बोलव. मी सांगितलंय म्हणून सांग” -आई.
“हो” -मनु.

***

 
लॉग्ड इन ऍज ‘Caveman’. नव्या इमेलचा प्रबंध चालू आहे.
Dear SaberCat,
I missed you for last two days. I like you. I think, I am falling in love with you.
Waiting for your reply,
Caveman.
माउस सेंड बटणावर नेऊन उत्पल, नुसताच स्क्रीनकडे पाहत होता. “पाठवावं? का नको?”, विचार चालू होते. शेवटी backspace करून त्याने सगळा मजकूर काढून टाकला. laptop बंद करून जागेवरून उठला.   
 
***
 
मंगळवारी ठरलेल्या वेळी सगळे निवडलेले उमेदवार दुसऱ्या पातळी परीक्षेसाठी आले होते. उत्पलने समूह संवादासाठी सगळ्यांना एकत्र बोलावले. त्यात ती पण होती, मेंदीवाली. पण आज तिच्या हातावर मेंदी काहीशी पुसट झालेली. उत्पलला एकदम फोटोची आठवण झाली. “हिलाच आईने पसंत केलंय माझ्यासाठी. मला पण आवडलीय ही. आज मला हिचा इंटरव्यू घ्यायचाय. अरे हो इंटरव्यू!”. एकदम भानावर येऊन त्याने आलेले सगळे विचार बाजूला सारले. 
समूह-संवाद चांगल्या रीतीने पार पडला. आता तो प्रत्येकाची परत एकदा मुलाखत घेणार होता. रेसेप्शनिस्ट एकेक करून सगळ्यांना उत्पलच्या केबिन मध्ये पाठवत होती.  
‘पुसट मेंदी’ वाली आत आली. तिला पाहून परत त्याला तिच्या फोटोची आठवण झाली. सुरवातीची शुभेच्छा देवाण-घेवाण झाली. तिने आपला रेझ्युमे त्याच्या समोर ठेवला, नाव – ‘दर्शना काळे’, “ओह हिचं नाव दर्शना आहे तर. आईने सांगितलं नव्हतं. हिचं नाव सुदर्शना असायला हवं होतं नाही”, मी काय विचार करतोय? मला हिचं इंटरव्यू घ्यायचाय”, त्याने परत सगळे विचार गुंडाळून ठेवले. इंटरव्यू चालू झाला. टेक्निकल प्रश्न झाले. आता व्यक्तिमत्व आणि aptitude चेक करायचं होतं.
“तुला गेमिंग आवडतं का? करतेस का?” -उत्पल.
“येस सर! आय लाईक गेमिंग! खरंतर मी रोज गेम खेळते” -दर्शना.
“ऑनलाईन गेमिंग करतेस का?” -उत्पल.
“हो …. ह्या साईटवर” -दर्शना.
“ओह, तिथे मी पण खेळतो. माझा आयडी ‘Caveman’ आहे” -उत्पल. आपण उगाच जास्त माहिती देतोय हे लक्षात आल्यावर त्याने विषय बदलला.
“आमची कंपनी ऑनलाईन गेमिंग सोफ्टवेअरच्या क्षेत्रात उतरणार आहे. स्टार्ट-अप आहे खूप काम करावं लागेल. तयारी आहे का?”
उत्पलने विचारलं.
“येस सर.” -दर्शना.
थोडा वेळ अजून प्रश्न विचारण्यात आणि गप्पा मारण्यात गेला. काहीजण कागदावर सिलेक्ट झाले, काही मनातल्या मनात. दर्शनाही खूष होती.
 
***
 
जेवताना आईने विषय काढला, “उप्पू, फोटो पाहिलास का रे?”
“हो” -उत्पल.
“आवडली का मुलगी? चांगली शिकलेली आहे” -आई.
“हो चांगली आहे” -उत्पल.
“मग त्यांना फोन करून भेटायला बोलावू का?” -आई.
“एक दिवस थांब, मी विचार करून सांगतो” -उत्पल. आईचा थोडा हिरमोड झाला. 
 
मनुच्या घरीसुद्धा जेवणं आटोपली. मनु आईला मागची आवारावर करायला मदत करत होती.
“मनु, एक छान स्थळ आलंय. मुलगा चांगला आहे. घर चांगलं आहे. स्वत:ची कंपनी आहे. फोटो आणलाय मी केंद्रातून. फोटो तुझ्या टेबलावर ठेवलाय तो बघ. तू तयार असशील तर पुढे बोलणी करू” -आई.
“बर आपण उद्या सकाळी बोलू. मला आता अर्जंट मेल चेक करायच्यात, मी चालले” -मनु.
“ठीक आहे. फोटो बघ” -आई. 
 
(क्रमश:) 
Advertisements