कहाणी -संपदा म्हाळगी-आडकर २/२४/१०
 
काळामागे धावत जाते पुलाखालाचे पाणी
भविष्याचे वर्तमान अन वर्तमानाची कहाणी
 
प्रारंभाला होती भरली, घटिका पाणीग्रहणी
नायक राजा आणि नायिका एक दिसाची राणी
 
घरट्यासाठी झटतो राजा, शोधी दाणा-पाणी
राणीसुद्धा पावकी निमकी, हिशोबाची दिवाणी
 
कहाणीतला हरेक पन्ना, ना नुसती देणी-घेणी
रुसवे-फुगवे, प्रेम जिव्हाळा, कधी रक्ताचे पाणी
 
रक्तातून मग कळी उमलते, सिंचून तिला पाणी
फुल कळीचे होताना, सुरु नवीन कहाणी
 
कधी लाभल्या पायघड्या, पण कधी सफर अनवाणी
कधी सूरत रडवेली, तर कधी गायली सुरात गाणी 
 
कहाणीत ह्या चुका अनेक किती करावी गिनती
पण सावरण्या, पांघरण्या सबळ सोबत नाती
 
ताटातूट अन दुराव्याची, भीती अंत:करणी
कहाणी संपूर्ण होताना, जाई जीवन सुफळ करुनी
Advertisements