देवकीनंदन -संपदा म्हाळगी-आडकर २/२०/१०
 
थोडक्यात पार्श्वभूमी: कृष्णजन्मानंतर येऊ घातलेल्या पुत्रविरहाचा शोक देवकी करत आहे. तेंव्हा बाळकृष्णाने तिला कसे समजावले. काहीशी काल्पनिक अशी ही कविता!
 
मम सजल नेत्रांत तुझे रूप साठवून
पळभर ना सरला, कसे करू रे त्यजन?
 
मामा असे लडिवाळ हीच जगताची खूण
कंस ठरला अपवाद, तुझे माझे हे प्राक्तन
 
तव अग्रज दुर्दैवी कुणी केले ना रक्षण
गोकुळीच्या नंदाघरी तुझे होईल जतन
 
कान्हा यशोदेचा प्रिय, सर्वां लाडका होईल
पान्हा देवकीच्या ऊरी होई दगड सुकून 
 
माते, वियोगाचे दु:ख नाही शब्दांत वर्णन
तुज वाचून जीवन हेच भविष्य कथन
 
तुझे आरक्त नयन आणि संतत रुदन
माय यमुना सरिता करी भावना दर्शन
 
मी येईन स्वप्नात आज देतो हे वचन
बाललीला माझ्या तुझे करतील रंजन
 
करी मामा अधर्म, स्वकीयांच्या हत्या घृण
त्याचे करीन मर्दन अन धर्माचे उत्थान
 
जरी लाडका सर्वांचा आणि यशोदेला कान्हा प्रिय
वसुदेवाच्या वासुदेवा म्हणतील देवकीनंदन
 
Advertisements