Identity Crisis -संपदा म्हाळगी-आडकर १/१९/१०
 
काल रात्री चंद्र माझ्या खिडकीपाशी आला
चोर पावलांनी आत येऊन म्हणाला
 
चार क्षण बस असा माझ्या संगतीला
आज किती दिवसांनी मिळाला वेळ भेटायाला
 
रोज कामातून मिळते कुठे सवड मला
महत्वाचं सांगायचं राहून जातंय तुला
 
पाहतोय गेले दीड वर्ष जातोस तू कॉलेजला
बोअर लेक्चरला तुझा जीव असतो कंटाळलेला
 
मात्र असतोस जोशात उभा बायो प्रक्टिकलला 
कारण पार्टनर म्हणून ती उभी सोबतीला
 
भाव खात मागतोस तिची वही अभ्यासाला
परतण्याआधी डोळ्यामध्ये साठवून घेतोस तिला
 
मग रात्री झुरत बसतोस घेऊन फोटो उशाला
आईला सापडण्याचं नसतं टेन्शन कशाला?
 
पलंगावर पडून न्याहाळत बसतोस माझ्या कला
माझ्यामध्ये तिचाच चेहरा दिसतो ना रे तुला
 
मला माहितेय तू हो म्हणणार नाहीस कधी
पण माझा प्रॉब्लेम तू ऐकून घे आधी
 
आता एकदाचं मनातलं सारं सांगून टाक तिला
रोज रोजचा identity crisis सहन होत नाही मला
 
 
Advertisements